Kas Teil on mingeid projekte, kus meie
firma saaks nendes töödes osaleda?

Meie spetsialistid vastavad Teie
küsimustele korrosioonikaitse alal.
18.06.2012 Hea pakkumine!
Pakkumine on kehtiv 2 kuud
alates pakkumise paevast/
lepingu allakirjutamise
hetkest/kuni xx.xx.20xx.

27.09.2012 Hea pakkumine!
Pakkumine on kehtiv 2 kuud
alates pakkumise paevast/
lepingu allakirjutamise
hetkest/kuni xx.xx.20xx.
Faktproff OÜ pakub korrosioonikaitse teenuseid järgmistes turusegmentides:
  • Energia ja soojusenergeetika objektid (mahutite, torustike, suitsulõõride keemiline
    töötlemine soojusenergeetika rajatisel);
  • Sadamarajatised;
  • Gaasi ümbervalamismahuid;
  • Raudtee- ja autotööstus;
  • Metallkonstruktsioonid (tornid, sambad, sillad, sild-kraanad, estakaadid,
    torujuhtmed, mahutid).
Meie poolt teostatavate tööde tehnologia vastab ka mujal mailmas kasutasele võetud standartite süsteemile.

Faktproff OÜ kannab täielikku vastutust osutatud teenuste kvaliteedi eest.

Faktproff OÜ soovib olla ettevõte, mida tuntakse kui usalduväärset partnerit. Meie on tähtis pidev areng, paindlikuus ja koostöö.



Lugupidamisega,

Faktproff OÜ
footer